विनिर्माण केन्द्र

हामी तीन ठूला निर्माण कार्यशालाहरु लाई चीनी मिट्टी को बरतन ईंन्धel जल टैंक र जल हीटिंग सिस्टम विधानसभा को लागि अन्तरराष्ट्रीय उन्नत स्वत: उत्पादन लाइन संग आफु को स्वामित्व गर्दछ।

उत्कृष्ट गुण सटीक उत्पादन मा निर्भर गर्दछ!

विनिर्माण केन्द्र

विनिर्माण केन्द्र

विनिर्माण केन्द्र

विनिर्माण केन्द्र

विनिर्माण केन्द्र

विनिर्माण केन्द्र

विनिर्माण केन्द्र

विनिर्माण केन्द्र

विनिर्माण केन्द्र

विनिर्माण केन्द्र

विनिर्माण केन्द्र

विनिर्माण केन्द्र