भिडियोहरू

बाह्य टैंक प्लेट रोलिंग प्रक्रिया

तापमान र दबाव वाल्व

वन राउन्ड वाल्व

परीक्षण गर्दै

इनर ट्यांक प्लेट रोलिंग प्रक्रिया

Enemal लेपित